C1 valencià

3 jóvenes con la bola del mundo

Hoy traemos 3 ejercicios para practicar el C1 valencià, en los que aprenderemos sobre ‘coneixements gramaticals i lèxics’. Un ejercicio será la modificación de la oración para conseguir el mismo siginificado, otro ejercicio, nos pedirá elegir entre 3 opciones para los huecos a rellenar, y el último rellenar con una palabra.

En caso de que necesites las soluciones, no dudes en escribirnos a brickfield.ci@gmail.com para que resolvamos tus dudas. Allá vamos:

1.- A continuació hi ha deu parelles d’oracions. Completeu adequadament, en el quadern de respostes, la segona oració de cada parella tot mantenint el sentit de la primera. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).
Exemple:

 1. És igual que telefone o no: li enviarem el document per correu.
  _________; li enviarem el document igualment per correu.
 2. No he vist el teu germà d’ençà que se’n va anar.
  No he vist el teu germà _________ se’n va anar.
 3. Encara que tinguem un programari net de virus, la responsabilitat és de l’usuari.
  ____________ tenim un programari net de virus, la responsabilitat és de l’usuari.
 4. Per què no poses el pitxer damunt la taula?
  Per què no _______ poses?
 5. Finalment m’he comprat el llibre que tenia les tapes roges, el recordes?
  Finalment m’he comprat el llibre les tapes ____________ eren roges, el recordes?
 6. Diu el cap de secció que pot ser que hages de treballar més aquesta setmana.
  Diu el cap de secció que ______________ has de treballar més aquesta setmana.
 7. Malgrat el mal oratge que ha fet aquestes vacances el nombre de turistes ha augmentat respecte
  de l’any passat.
  __________________ ha fet mal oratge, el nombre de turistes que ens han visitat durant les vacances
  ha augmentat respecte de l’any passat.
 8. A Miquel sempre li han fet por les aranyes.
  Miquel sempre ha tingut por _____________ les aranyes.
 9. Si vas al forn, compra’m un pastís de xocolate però no digues a la mare que me l’has comprat.
  Si vas al forn, compra ______________ de xocolate però no digues.
 10. Ha plogut molt el cap de setmana, per això no hem anat a córrer.
  No hem anat a córrer ______________ ha plogut molt el cap de setmana.
 11. A partir d’ara no se m’oblidaran les coses, em compraré una agenda.
  _________________ no se m’oblidaran les coses, em compraré una agenda.

2.- Llegiu el text següent i, per a cada espai buit, marqueu en el quadern de respostes l’opció adequada al context. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).
Sant Pere de Rodes es troba al municipi del Port de la Selva, a la comarca 0 gironina de l’Alt Empordà, 27________ alçada de la serra de Rodes. La via més habitual per 28________ és des de Figueres, on es pot sortir de l’AP-7 i agafar la carretera en direcció a Llançà, trencar cap a Vilajuïga i des d’ací enfilar 29___________ Sant Pere de Rodes.
Sant Pere de Rodes és un monument 30________ de l’art romànic català i l’església del monestir és un dels edificis més destacats del segle xi a Europa. L’absis central, amb cripta i girola, la solució arquitectònica de les naus, i la presència precoç de capitells magníficament esculpits, 31___________ una gran originalitat.
Són diversos els testimonis de la presència d’una ocupació antiga del lloc, comprensible, d’altra banda, pel seu privilegiat emplaçament estratègic. Tot i que es desconeix quina mena d’edificis 32___________ . Algunes de les peces són clarament d’època romana, concretament del segle 33_____________ . Dos d’aquestes van ser reaprofitades en època romànica a la portada de l’església, com ho va ser també el marbre 34___________ es va 35______________ la major part d’aquesta portada.
La construcció localitzada més antiga és d’època ja 36____________ (segle vi). 37_____________ conservat els fonaments
i és un edifici de planta rectangular. Es troba a llevant del monestir i al segle xi 38 el claustre.

RESPOSTES

0 a. gironesa b. gironenca c. gironina
27 a. a mitja b. a mig c. a mitjana
28 a. arribar b. arribar-ne c. arribar-hi
29 a. a b. cap a c. Ø
30 a. cabdal b. capdal c. cabdall
31 a. n’atorguen b. l’atorguen c. atorguen
32 a. devia d’haver b. devia d’haver-hi c. devia haver-hi
33 a. I dC b. I DC c. I d.C
34 a. amb el que b. amb que c. amb què
35 a. composar b. compondre c. afaisonar
36 a. tardana b. tardorenca c. tardia
37 a. Se n’han b. S’han c. S’hi han
38 a. es va adossar b. s’hi va adossar c. s’hi va adosar

3.- Llegiu el text següent i per a cada espai buit escriviu en el quadern de respostes un únic mot adequat al context, segons el que hi ha escrit entre parèntesis. Fixeu-vos en l’exemple (número 0).

La toponímia en la defensa del paisatge

L’estudi 0 (relatiu o pertanyent a la toponímia) dels nuclis habitats de l’Horta de València, on el paisatge 39 (relatiu o pertanyent a l’hort) és desaparegut des de fa 40 (sèrie de deu anys, plural) o segles, ens mostra que en el passat hi predominava un agrosistema 41 (relatiu a l’aigua, als hídrics), basat en l’aprofitament de les aigües del Túria, que fou la principal font de riquesa de la comarca fins a la primeria del segle xx. Darrere de la 42 (amagada, oculta) toponímia de l’Horta s’oculta una riquesa patrimonial i paisatgística desapareguda que forma part de la identitat comarcal. Donant a conèixer el significat dels topònims 43 (pertanyent a la ciutat) principals de l’Horta 44 (fem propici) que la ciutadania sàpia que allà on hui hi ha el seu 45 (casa), en el passat hi va haver un paisatge agrari excepcional basat en una tradició 46 (antiga, de més de mil anys) d’aprofitament de l’aigua. Els urbanites que hui 47 (habiten, viuen) l’Horta –desconeixedors del seu espai local immediat– tenen l’oportunitat de descobrir-ne una riquesa patrimonial toponímica
i el paisatge perdut que s’hi oculta i, d’aquesta manera, valorar més tant allò que sobreviu d’horta com la 48 (labor, treball) que duen a terme els llauradors de hui dia per a 49 (conservar- la, mantenir-la). La conservació de l’horta no és cap fet 50 (d’altri, estrany) als habitants de la comarca: contribueix a millorar-ne la qualitat de vida des del punt de vista ambiental, econòmic, cultural i identitari.

Compartir en:

Facebook
WhatsApp
Email
Twitter
LinkedIn
Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *